RADA PARAFIALNA


Parafialna Rada Duszpasterska przy Parafii Św. Jacka w Mysłowicach — Morgach.
Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii — w ramach ustawodawstwa diecezjalnego pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Realizując powyższe zadanie, Parafialna Rada Duszpasterska pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian. W naszej Parafii Rada Duszpasterska została wybrana dnia 25.06.2017 roku.


Lista Kandydatów do Rady Parafialnej /Alfabetycznie/:

1. Bracik Małgorzata ul. Graniczna 48
2. Dyduch Piotr ul. Graniczna 3
3. Gądzik Zofia ul. Pukowca 39
4. Jamroz Sebastian ul. Morgowska 13
5. Kieromin-Zając Monika ul. Cicha 64
6. Kies Anna ul. Ofiar Września 16
7. Kos Teresa ul. Pukowca 47
8. Malczewski Bartłomiej ul.Leśna 11
9. Musioł Maria ul. Wiejska 18
10. Papaj Tomasz ul. Dygasińskiego 18
11. Pastuszka Bernard ul. Wańkowicza 58
12. Polok Karol ul. Pukowca 9
13. Siupka Małgorzata ul. Ofiar Września 78
14. Sroka Barbara ul. Wybickiego 21
15. Szyja Edyta ul. Wiejska 16
16. Ściążko Marek ul. Laryska 27
17. Termin Adam ul. Równoległa 15
18. Termin Andrzej ul. Równoległa 29
19. Trzaskalik Roman ul. Kochanowskiego 133
20. Zając Ireneusz ul. Cicha 4
21. Zając Jarosław ul. Kownackiej 14


Lista nowej Rady Parafialnej:

1. ks. Mirosław Dubiel /Proboszcz/
2. ks. Sebastian Lewandowski /Wikary/
3. Aleksandra Szwajcok /Katechetka/
4. Kazimierz Mol /Kościelny/
5. Tomasz Dziwak /Organista/
6. Bogdan Sroka /Szafarz/
7. Mateusz Wildner /Szafarz/
8. Barbara Sroka /Domowy Kościół/
9. Adam Pilarski /Kurs Alfa, Grupa św. Józefa/
10. Małgorzata Siupka /Chór św. Jacka/
11. Teresa Kos /Koło Przyjaciół RM/
12. Teresa Snarska /Żywy Różaniec/
13. Agnieszka Jamrozy /Oaza Młodzieżowa/
14. Adam Termin /Ministranci/
15. Roman Trzaskalik /z wyboru/
16. Monika Kieromin – Zając /z wyboru/
17. Bernard Pastuszka /z wyboru/
18. Małgorzata Bracik /z wyboru/
19. Zofia Gądzik /z wyboru/
20. Andrzej Termin /z wyboru/


Powrót